Mida me pakume?

 

Classroom

 

SEOS pakub interaktiivseid loenguid, mis on eakohased, informatiivsed, praktilised ning väljakutsuvad. SEOSe moodulõpe koosneb põhi - ja keskkoolile mõeldud kolmest 45 või 90-minutilisest loengust. Neid saab tellida nii paketina kui ka eraldi teemadena:

Seks ja Suhted (7-12 klass)

Loeng keskendub peamiselt teemadele, mis on seotud noorte seksuaalkäitumisega. Presentatsiooni käigus räägitakse suhtlemisest kui inimese põhivajadusest, suhete alustest ja seostest enesehinnanguga, suhete emotsionaalsest ning füüsilisest arengust, suhete erinevatest vormidest (sõprussuhted ja käimissuhted), seksuaalsuhetest, HIV’st ning sugulisel teel levivatest haigustest. Eraldi teemana tuuakse loengus välja ka meedia mõju noorte suhtumistele ning ühiselt analüüsitakse levinumaid müüte suhete ja seksi kohta.

Minapilt (7-9 klass)

Loeng käsitleb teemasid, mis on seotud noore minapildi kujunemisega. Kõnelejad suunavad õpilasi nägema ja hindama enda ja teiste väärtust ning unikaalsust. Samuti räägitakse eelarvamustest, väärtushinnangutest ja analüüsitakse noorte maailmapildi ja enesehinnangu peamisi mõjutajaid. Praktiliste näidete kaudu julgustatakse noori oma valikuid elus ise langetama.

Sõltuvused (7-12 klass)

Loengu peamiseks eesmärgiks on luua noortele reaalne pilt sõltuvuste olemusest ning esmamuljete petlikkusest selles kontekstis. Ühiselt arutletakse sõltuvuse erinevate liikide üle ning noortele antakse ülevaade levinumatest narkootikumidest ning muudest mõnuainetest (alkohol, tubakas). Loengus räägitakse ka arvuti- ja internetsõltuvusest. Loengu lõpul antakse noortele praktilisi nõuandeid sõltuvusest vabanemiseks.

Inimkaubadus ja Prostitutsioon (7-12 klass)

Loengu eesmärgiks on tõstatada noorte teadlikkust inimkaubanduse ja prostitutsiooni globaalsest, kuid eriliselt ka Eesti sisesest probleemist. Loengus tuuakse välja inimkaubanduse erinevad vormid ning kuidas need üksteist mõjutavad. On oluline teha selles valdkonnas ennetustööd, et praegune generatsioon ei langeks inimkaubanduse erinevate vormide ohvriks. Loengus räägitakse ka Eesti inimeste isiklikest kogemustest ning kuidas meil on sellest võimalik õppida, ning hiljem paremaid otsuseid langetada.